Absolventský portál slouží nejen pro komunikaci mezi absolventy navzájem, ale také podporuje spolupráci s učiteli a studenty na VŠE.