Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji tímto na dobu do 2035 roku Vysoké škole ekonomické v Praze, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, IČO: 61384399, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje. To vše pro účel mého dalšího oslovování v rámci spolupráce s VŠE, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují informace, které vyplníte v nastavení ve svém profilu zde (zejména se jedná o jméno, příjmení, titul, bydliště, zaměstnání, vzdělání, profilovou fotografii, odkaz na váš profil na sociálních sítích a e-mailové spojení.)

Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech: 1) právu na přístup k informacím (zda, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány), 2) právu na opravu a doplnění osobních údajů, 3) právu na výmaz osobních údajů, 4) právu na omezení budoucího zpracování osobních údajů, 5) právu na přenositelnost osobních údajů v čitelné podobě, za účelem předání jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně, 6) právu na vznesení námitky proti zpracování.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom(a) toho, že ho mohu kdykoliv odvolat.

Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Stačí jít na stránku zde a vložit váš email, pod kterým jste se registroval/a. Následně po kliknutí na tlačítko „Smazat všechna moje data“ dojde ke smazání.

Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte nás na e-mailu absolventi@vse.cz.

Poslední změny: 1.4.2019

Smazání všech vašich dat
Jít na hlavní stránku