Jazyk: 

Informace o zpracování osobních údajů

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen „VŠE“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Kromě osobních údajů studentů zpracovává VŠE na základě ustanovení čl. 6, odst. 1., pís. f) i některé údaje o absolventech. Tyto osobní údaje zahrnují informace, které jsou uvedené v nastavení ve vašem profilu zde (zejména se jedná o jméno, příjmení, titul, bydliště, zaměstnání, vzdělání, profilovou fotografii, odkaz na váš profil na sociálních sítích a e-mailové a telefonní spojení). Tyto údaje si můžete ve Vašem profilu kdykoliv upravit, popř. zažádat o odhlášení z odběru informačních emailů různých kategorií.

Další informace o zpracovávání osobních údajů na VŠE naleznete přehledně a podrobněji na https://www.vse.cz/informace-o-vse/informace-a-predpisy/gdpr/ a pokud máte jakékoli otázky nebo podněty, kontaktujte nás na e-mailu alumni@vse.cz.

Poslední změny: 15.3.2022

Smazání všech vašich dat
Jít na hlavní stránku